Máy photocopy giá rẻ
Thương hiệu: Đang cập nhật..
Giới thiệu: Bạn đang có một máy photo đang bị hư hỏng ? Bạn muốn tìm đơn vị đến kiểm tra máy cho văn phòng của mình ? Chi phí sửa chữa có cao không ?

Báo giá sửa máy photocopy

Chuyên nhận sửa máy photocopy của tất cả các dòng máy photocopy mang thương hiệu như:

Báo giá sửa máy photocopy

Khi máy photocopy của bạn bị hư hỏng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được kỹ thuật đến tận nơi kiểm tra hoàn toàn MIỄN PHÍ - Hỗ trợ nhanh chóng đến tận nơi bảo trì máy trong vòng 1h với 5 chi nhánh tại TP.HCM

Chúng tôi có đầy đủ các linh kiện photo chính hãng chất lượng với giá cả tốt nhất và chế độ bảo hành từ 4 tháng trở lên.

LINH KIỆN PHOTOCOPY RICOH

Upper Picker Finger FT-4027

Upper Picker Finger FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4622, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840...
 

Transfer belt Cleaning Blade FT-4027
Transfer belt Cleaning Blade FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4527, FT-5035, 5632, 5640, 5832...
 

Upper Picker Finger MP2000LE

Upper Picker Finger MP2000LE

Model Máy : Aficio 2015, 2016, 2018, 2020,
Model Máy : MP 1600, MP 2000, MP 2500...

 

Transfer belt Cleaning Blade MB-3500
Transfer belt Cleaning Blade MB-3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500
 

Upper Picker Finger MP3500

Upper Picker Finger MP3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

Upper Fuser Roller FT-4027

Upper Fuser Roller FT-4027

Model Máy : FT 4022, 4027, 4522, 4822,FT 5632, 5832, 5640, 5840...
 

Paper Feed Roller MP3500

Paper Feed Roller MP3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

Drum Cleaning Blade MP-3500

Drum Cleaning Blade MP-3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,
Aficio 3035, 3045, MP-3500

 

Thermistor Aficio MP-3500

Thermistor Aficio MP-3500

Model Máy : Aficio 1035,1045,2035,2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500
 

Upper Fuser Roller MP2000LE

Upper Fuser Roller MP2000LE

Model Máy : Aficio 1018, 2015, 2018, 2020,
MP 1600, Mp 2000LE...

 

Thermistor FT-4027

Thermistor FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4622,FT-5035, 5632, 5832, 5840...

Developer Type 3

Developer Type 3

Model Máy : FT-3813, 4015, 4018, 4621...
 

Drum Cleaning Blade FT-3813

Drum Cleaning Blade FT-3813

Model Máy : FT-3813, 4015, 4018, 4621...
 

Lower Pressure Roller FT-4027
Lower Pressure Roller FT-4027


Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4527,FT-4822, 5632, 5832, 5840...
 

Upper Fuser Roller Gear MP-2000LE

Upper Fuser Roller Gear MP-2000LE

Model Máy : Aficio 1015, 1018, 2020, 2500,MP-1600LE, MP-2000LE
 

Developer Type 28
Developer Type 28

Model Máy : Aficio 1015,1018,2015,2018
Model Máy : MP 1600, 2000LE...

 

Drum Cleaning Blade AF-1060

Drum Cleaning Blade AF-1060

Model Máy : Aficio 550, 650, 700, 1055,Aficio 1060, 1075, 2060, 2075
 

Transfer Belt FT-4027
Transfer Belt FT-4027

Model Máy : FT-4022,4027, 4522, 4527,
,FT-4822, 5632, 5832...

 

Drum Cleaning Blade FT-4027

Drum Cleaning Blade FT-4027

Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840...
 

 Upper Fuser Roller MP3500
Upper Fuser Roller MP3500

Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,
 Aficio 3035, 3045, MP-3500...

 

Developer Type 1  

Developer Type 1

Model Máy :  FT-4522, 4527, 4622, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840
 

PCU Type-1515

PCU Type-1515

Model Máy :  Aficio 1515, 161, 171, 201...
 

Lower Pressure Roller MP2000LE  

Lower Pressure Roller MP2000LE

Model Máy :  Aficio 1015, 1018, 2015, 2018, MP 1600, MP 2000LE...
 

PCU Type-1018

 

PCU Type-1018

Model Máy :  Aficio 1015, 1018, 2015, 2018,
,MP-1600, MP-2000LE...

 

Transfer Belt Aficio MP-3500  

Transfer Belt Aficio MP-3500

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

PCU Type-1027  

PCU Type-1027

Model Máy :  Aficio 3025, 3030, 3310, 3350, MP-2500, 2510, 2550...
 

Lower Pressure Roller MP 3500  

Lower Pressure Roller MP 3500

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045, Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

PCU Type-1035  

PCU Type-1035

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045..
 

Developer Type 26  

Developer Type 26

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035,2045,Aficio 3035, 3045...
Sử Dụng Được :  150.000 trang A4
Xuất Xứ :  Nhật

Drum FT-4027

Drum FT-4027

Model Máy :  FT-4022, 4027, 4522, 4822, FT-5632, 5640, 5832, 5840...
 

Drum FT-3813  

Drum FT-3813

Model Máy :  FT-3813, 4015, 4018, 4621...
 

Drum Aficio 3500

Drum Aficio 3500

Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
 

Developer Type 24

Developer Type 24

Model Máy :  Aficio 1050, 1060, 1075, 2051,Aficio 2060, 2075, MP5500...

Drum Aficio 1060

Drum Aficio 1060

Model Máy :  Aficio 550. 650, 700, 1050,
, Aficio 1055, 1075, 2060, 2075..

 

LINH KIỆN PHOTOCOPY TOSHIBA

Spacer Roller 3500  

Spacer Roller 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Transfer Separation Corona (Front)  

Transfer Separation Corona (Front)

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 1640  

Upper Picker Finger 1640

Model Máy :  e.163,166,203,206,

181,211

Gạt Mực BL 3500D  

Gạt Mực BL 3500D

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 2320  

Upper Picker Finger 2320

Model Máy :  e.230, 280, 232,

282, 283...
 

Thermistor 3500  

Thermistor 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350,

450, 352, 452
 

Upper Picker Finger 3500  

Upper Picker Finger 3500

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Gạt Mực BL 2320D
Gạt Mực BL 2320D

Model Máy :  e.163,166, 203,206,181,211, e.237,242,

230,232,280,282
 

Bushing Upper Fuser Roller 1640  

Bushing Upper Fuser Roller 1640

Model Máy :  e.163,166,203,206,

181,211e.237,242,230,232,280,282
 

Từ D-2060  

Từ D-2060

Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

Drum Picker Finger 3500  

Drum Picker Finger 3500

Model Máy :  e.237,242,230,232,

280,282 e.35,45,350,450,352,452...
 

Heater Roller 1640U  

Heater Roller 1640U

Model Máy :  e.163,166,203,206,181,211
e.237,242,230,232,280,282

 

Upper Picker Finger e.355  

Upper Picker Finger e.355

Model Máy :  e.Studio 255, 305,

355, 455e.Studio 256, 306, 356, 456
 

Heater Roller 3500U  

Heater Roller 3500U

Model Máy :  e.350, 450, 352, 452, 453...
 

Paper Feed Roller 3500  

Paper Feed Roller 3500

Model Máy :  e.237, 242, 230,

232,280,282 e.35,45,350,450,352,452...
 

Registration Clutch  

Registration Clutch

Model Máy :  e.Studio 255

, 305, 355, 455, e256, 306, 356, 456
 

Separation Roller 3500  

Separation Roller 3500

Model Máy :  e.237,242,230,

232,280,282e.35,45,350,450,352,452...
 

Toner Density Sensor 3500  

Toner Density Sensor 3500

Model Máy :  e.237,242,

30,232,280,282,e.35,45,

350,450,352,452...
 

Paper Feed Tires 1640  

Paper Feed Tires 1640

Model Máy : e.163 ,166,203,

206,181,211,e.230,280, 232,

282, 283...
 

Gạt Mực BL 4530D  

Gạt Mực BL 4530D

Model Máy :  e.205, 255, 305,,e.355, 455, 455se...

Lower Pressure Roller HL 3500L  

Lower Pressure Roller HL 3500L

Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

352, 452
 

Drum OD-FC 35  

Drum OD-FC 35

Model Máy :  e.3510C,

3520C, 4520C,e.2820C, 2830C, 3500C

Từ D 2320  

Từ D 2320

Model Máy :  e.163,166,203,

206,181,211, e.237,242,230,232,

280,282

Drum OD 3500  

Drum OD 3500

Model Máy :  e.28, 35,

45, 350, 450,e.352, 353,

452, 453...

Từ D 3500  

Từ D 3500

Mã Sản Phẩm :  D-3500
Model Máy :  e.28, 35, 45, 350, 450,e.352, 353, 452, 453...

Drum OD 6510  

Drum OD 6510

Model Máy :  e.810, 520,

720, 850,e.55, 65, 70, 550, 650.
 

Heater Roller 4530D  

Heater Roller 4530D

Model Máy :  e.255, 305, 355, 455, 455s

Drum OD 4530  

Drum OD 4530

Model Máy :  e.205, 255, 305, e.355, 455, 455se...

Từ D 4530  

Từ D 4530

Model Máy :  e.205L, 255, 305,
e.355, 455, 455se...

Drum OD 3511  

Drum OD 3511

Model Máy :  e.2811, 3511, 4511, e.281C, 351C, 451C

Drum OD 1600  

Drum OD 1600

Model Máy :  e.163, 166, 203, 206,181,211, e.237, 242, 230, 232,280,282

Drum OD 2060
Drum OD 2060

Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

Từ D 3511K Từ D 3511K

Model Máy : e.281C, 351C, 451C
,e.2811, 3511, 4511

Drum OD 1710

Drum OD 1710
Model Máy:  1650, 1710, 2050, 2540,2310, 3210, 3240...

LINH KIỆN PHOTOCOPY CANON

NPG-20

NPG-20

Model Máy :  Ir 1600, Ir 2000
 

NPG-32

NPG-32

Model Máy :  Ir 1022, Ir 1022F, Ir 1024...
 

NPG-21

NPG-21

Model Máy :  Ir 1210, Ir 1270, Ir 1570F...
 

NPG-28

NPG-28

Model Máy :  Ir 2016, Ir 2016J, Ir 2020, Ir 2020J, Ir 2016i, Ir 2020i
 

NPG-37

NPG-37

Model Máy :  Ir 2018N, Ir 2022N, Ir 2030...
 

NPG-25

NPG-25

Model Máy :  Ir 2230, Ir 2270, Ir 2870,
,Ir 3530, Ir 3025, Ir 3035, 3045

LINH KIỆN PHOTOCOPY SHARP

Gat Drum AR-202BL  

Gat Drum AR-202BL

Model Máy :  AR-5316, AR-5320,
,AR-5516, AR-5520...

 

Drum 310DR  

Drum 310DR

Model Máy :  AR-5625, AR-5631, 5127,
, AR-5726, AR-5731...

 

Từ AR-202SD

 

Từ AR-202SD

Model Máy :  AR-5316, AR-5320
,AR-M160, M161, M206...

 

Drum 450DR
Drum 450DR

Model Máy :  AR-M350, AR-M450,
,AR-M310U, M312U, M420U...

 

Từ AR-205SD  

Từ AR-205SD

Model Máy :  AR-5516, AR-5516D
,AR-5520, AR-5520D

Drum 500DR  

Drum 500DR
Model Máy :  MX-336, MX-453, MX-503...

 

Gat Drum AR-271BL  

Gat Drum AR-271BL

Model Máy :  AR-5625, AR-5631,
,AR-5726, AR-5731...

 

Gat Drum AR-500BL
Gat Drum AR-500BL

Model Máy :  MX-336, MX-453, MX-503...
 

Từ AR-271SD  

Từ AR-271SD

Model Máy :  AR-5625, AR-5631, 5127,
, AR-M258, M318, M276...

 

Từ AR-500AV

Từ AR-500AV

Model Máy :  MX-336, MX-453, MX-503...

 

Từ AR-450SD  

Từ AR-450SD

Model Máy :  AR-M310U, M312U, M420U
,AR-M350, M450...

Drum 310DR  

Drum 310DR

Model Máy :  AR-5625, AR-5631, 5127,
,AR-5726, AR-5731...

Ngoài ra, chúng tôi còn là nhà phân phối LINH KIỆN - VẬT TƯ MÁY PHOTOCOPY GIÁ RẺ trên toàn quốc. Vận chuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển qua chành xe trong ngày cho khách hàng ở tỉnh

ĐẶT BIỆT HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA CHO CÁC KỸ THUẬT Ở CÁC TỈNH THÀNH KHI MUA LINH KIỆN CỦA CHÚNG TÔI !

Báo giá sửa máy photocopy

0909 062 978