Máy photocopy giá rẻ
Thương hiệu: TOSHIBA
Giới thiệu: BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI BOARDS TOHIBA

E 45, 450, 520, 600, 650, 720,723,s 810, 850, 655/755/855, 656/756/856
1 BOARD SYS 650, 810 cái 500.000đ
2 BOARD KEN 650, 810 cái 300.000đ
3 BOARD MAIN 810 cái 350.000đ
4 BOARD MAIN 650 cái 350.000đ
5 BOARD CD 650, 810 cái 400.000đ
6 BOARD SẤY 650, 810 cái 300.000đ
7 BOARD SẤY 720, 850 cái 500.000đ
8 BOARD NGUỒN 810 cái 300.000đ
9 BOARD NGUỒN 600/720/850 cái 500.000đ
10 BỘ SẤY KHO 600, 650, 720, 810 bộ 3.000.000đ
11 BOARD SYS 720 (Hàng kho) bộ 3.000.000đ
12 BOARD MAIN 720 (Hàng kho) cái 700.000đ
13 BỘ LAZE 720 (Hàng kho) bộ 3.500.000đ
14 BOARD LAZE E850 (Hàng kho) bộ 3.500.000đ
15 HỘP TỪ KHO E720/810 (Hàng kho) cái 4.000.000đ
16 CỤM MỰC E720/850 (Hàng kho) bộ 1.800.000đ
17 MOTOR SẤY/TỪ/GIẤY (Hàng kho) cái 200.000đ
18 CỤM GIẤY KHO (Hàng kho) 250.000đ
19 NẮP ADF (Hàng kho) 1.000.000đ


0909 062 978